Jdi na obsah Jdi na menu
 


topenář

8. 4. 2008
Milan Sobotka
charakteristika-
Instalatér a topenář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatného zhotovování, montáže, údržby a oprav plynovodních, vodovodních, vytápěcích a kanalizačních - vnitřních a venkovních instalací.

pracovní činnosti-

oČtení a použití technických podkladů.
oZhotovování úseků potrubí a rozvětvení.
oMontáž a demontáž měřicích, ovládacích, regulačních a bezpečnostních zařízení.
oMontáž a údržba zařízení pro zásobování plynem.
oMontáž a údržba sítí pro zásobování vodou, teplem, plynem a její rozvod.
oMontáž a údržba topenišť pro naftu, plyn a pevná paliva.
oSeřízení, montáž a údržba instalovaných zařízení.
oProvádění zkoušek těsnosti a tlaku podle předepsaných norem.
oEvidování technických dat o průběhu a výsledcích práce.
.příprava pracoviště

potřebné vzdělání
Kvalifikační úroveň:
Střední vzdělání s výučním listem

Obor činnosti:
Stavební činnosti

předpoklady-
Prakticko-technický typ (R) - Prakticko-technické zájmy - lidé s těmito zájmy upřednostňují konkrétní činnosti s praktickými řešeními s možností použití fyzické síly a manuální zručnosti. Jde o řemesla, ale i inženýrská povolání v oblasti techniky, výroby, stavebnictví, hornictví, geologie, zemědělství a dopravy. Pro tento zájmový okruh jsou příznačné činnosti spojené s prací se stroji a nástroji, obsluhou strojů či jejich konstrukcí.

zajímavosti-
pruměrná mzda 19300 Kč
Demontáž kotlů, potrubí a armatur, pojišťovacího zařízení, podest a schodů v kotelnách, ohříváků vody, čerpadel apod. pro další použití.
oSestavování a montáž článkových topných těles, konventorů a registrů podle specifikace.
oMontáž opravy a rekonstrukce nízkotlakých a středotlakých otopných systémů teplovodních klasického provedení do 100 kW, včetně provádění zkoušek podle ČSN, vyregulovávání chodu a zkoušek funkce.
oMontáž topných hadů pro sálavé vytápění.
oMontáž, opravy a rekonstrukce etážových a domovních kotelen na uhlí, plyn, LTO - nízkotlaké a středotlaké do výkonu 500 kW. Montáže, opravy a rekonstrukce výměníkových a domovních předávacích stanic do výkonu 150 kW. Vnitřní a venkovní rozvody pro páru, topnou a teplou užitkovou vodu, nízkotlaké a středotlaké do DN 100 včetně montáže příslušenství (armatur, rozdělovačů a sběračů), zásobníkových ohřívačů o obsahu do 1 000 l, protiproudových ohřívačů, a malých kotlů pro plynná, kapalná a tuhá paliva o výkonu do cca 100 kW k vytápění rodinných domků bytových domů včetně seřizování a uvádění do provozu.
oVýroba beztlakých expanzních nádrží pro ústřední vytápění a oceloých doplňkových konstrukcí pro otopné systémy, kotelny a výměníkové stanice.
oSamostatná montáž a opravy systémů ústředního vytápění teplovodních, horkovodních, parních a speciálních do 500 kW, včetně zprovoznění, tlakových zkoušek a vyregulování otopných systémů. Venkovní a vnitřní rozvody pro páru, teplou a horkou vodu, bez rozdílu tlaku a teploty do DN 200, včetně zprovoznění a tlakových zkoušek podle ČSN (tlakových a topných zkoušek).
oSamostatná montáž rekonstrukce a opravy domovních a blokových kotelen bez rozdílu paliva a média, nízkotlaké a středotlaké do výkonu 2500 kW, včetně zprovoznění a zkoušek podle ČSN.
oSamostatná montáž, rekonstrukce a opravy výměníkových a domovních předávacích, redukčních a a kumulačních stanic o výkonu do cca 500 kW včetně zkoušení a uvádění do provozu.
oSamostatná montáž kotelen, redukčních, akumulačních, výměníkových stanic, otopných systémů, včetně vnitřní plynoinstalace o výkonu do 6 000 kW. Zkoušky, dle ČSN, uvádění do provozu a regulace.
oŘízení montáží, vedení komplexních zkoušek a uvádění zařízení do provozu.
oSamostatná montáž vysokotlakových systémů ústředního vytápění včetně provádění zkoušek podle ČSN a vyregulovávání a uvádění systémů do provozu. Montáž kotelen, redukčních akumulačních a výměníkových stanic o výkonu nad cca 6 000 kW a podobných zařízení vybavených dálkovými měřicími systémy, prvky automatizace a dálkového ovládání včetně vyregulovávání a uvádění do provozu.
 

Náhledy fotografií ze složky POVOLÁNÍ

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

ooOoOOO

(Klarushka a Šišinka, 15. 4. 2008 12:02)

NÁHODOU JE TO HEZKÝ POVOLÁNÍ..:D..

to je moje

(Milan Sobotka, 15. 4. 2008 11:54)

moje budoucí povolání, tim chci bejt!!!